ફોન માંથી ડીલીટ થયેલા અગત્યના ફોટો પાછા મેળવવાની Google ની ખૂબ સરસ એપ્લિકેશન

Delete Photo Recover App : હવે સ્માર્ટફોનના યુગમા આપણે આપણી જરુરી અને અગત્યની માહિતી અને ડોકયુમેન્ટ ફોનમા જ સ્ટોર કરતા હોઇએ છીએ. પરંતુ ઘણી...

બાળકોને વાંચતા શીખવવા માટે Google ની ખૂબ સરસ એપ્લિકેશન ઇન્સ્ટોલ કરો.

Google Read Along App : વાંચતા શીખવવાની એપ : તમારુ બાળક પ્રાથમિક શાળામા ભણવા બેસે એટલે સૌથી વધુ ચિંતા વાંચતા શીખવવાની હોય છે. આજકાલના સમયમાં...

આ મોબાઈલ એપ દ્વારા મિનિટોમાં જ કરો તમારા ખેતરની માપણી, જાણો કઇ રીતે

Best Apps for Measuring Land Area Distance - GPS Area Calculator App (જમીન ક્ષેત્રફળ માપણી - જીપીએસ એરિયા કેલ્ક્યુલેટર એપ) GPS અને નકશા દ્વારા...