જીરુંમાં વધુ ઉત્પાદન, વધુ નફો લેવા માટે…. ખેડૂતભાઈઓ વધુ ઉત્પાદન માટે અહીં ક્લિક કરો

જે ખેડૂત મિત્રો દર વર્ષે જીરૂનું વાવેતર કરે છે તેમને એક પ્રશ્ન હમેશાં મૂંઝવતો હશે અને તે જે જીરૂમાં કાળીયો (ચરમી) ના ઉપદ્રવ.તો જીરામાં...

અંબાલાલ પટેલની ખેડૂતોના ધબકારા વધારી દે તેવી આગાહી : માવઠા માટે આ તારીખથી તૈયાર...

હવાનું હળવું દબાણ સર્જાતાં પવનની ગતિ વધશે અને અનેક વિસ્તારોમાં માવઠું થઈ શકે છે આગાહી વચ્ચે સૌરાષ્ટ્રના કેટલાક વિસ્તારોમાં વરસાદી માહોલ જાેવા મળ્યો છે...

આઈ ખેડૂત પોર્ટલ પર કેવી રીતે ઓનલાઈન અરજી કરવી | How to Online Registration...

ખેડૂતોને ખેતીમાં વિવિધ સાધનો ખૂબ જ ઉપયોગી છે. ખેતીના કામને સરળ બનાવવા માટે અદ્યતન સાધનો ખૂબ જ ઉપયોગી છે. વ્હાલા ખેડૂતો આવા ટેકનોલોજીવાળા સાધનોની...

Top 10 Agritech Startups in India Helping Farmers in 2023

India still has a fantastic position in global agriculture despite having faced so many challenges. Numerous agritech startups have been established in India to...