ગુજરાતી લખવામાં તકલીફ પડતી એમના માટે બેસ્ટ એપ્લિકેશન : Voice To Text Converter Best Apps

Voice Typing Keyboard Easy App તમને વિશ્વની તમામ ભાષાઓમાં તમારા વૉઇસ દ્વારા ટેક્સ્ટ ટાઇપ અને સેવ કરવાની મંજૂરી આપે છે.

આ ઝડપી એપ્લિકેશનની અદ્ભુત સુવિધા સાથે, તમે કોઈપણ અંગ્રેજી અથવા અન્ય ભાષાના ઑડિઓ અથવા ભાષણને ટેક્સ્ટમાં કન્વર્ટ કરી શકો છો. તમે આ એપના સેવ સેક્શનમાં આ ટેક્સ્ટને સ્પીચ નોટ એન્ટ્રી તરીકે સેવ પણ કરી શકો છો.

બધી ભાષાઓમાં વૉઇસ ટાઈપિંગ કીબોર્ડ – ઍપ એ વૉઇસ ટાઈપિંગ કીબોર્ડ પણ છે, તમે નીચે દર્શાવેલ કોઈપણ ભાષામાં ટાઈપ કરવા માટે વૉઇસ કીબોર્ડ તરીકે તેનો ઉપયોગ કરી શકો છો.
વૉઇસ ટાઇપિંગ કીબોર્ડ તમને તમારા વૉઇસની મદદથી ખૂબ જ સરળતાથી ટેક્સ્ટ ટાઇપ કરવામાં મદદ કરે છે અને તેને ફોનમાં અન્ય કોઈપણ એપ્લિકેશન સાથે શેર કરે છે.

સ્પીચ ટુ ટેક્સ્ટ કન્વર્ટર – તેમાં કોઈપણ ભાષા માટે ફાસ્ટ સ્પીચ ટુ ટેક્સ્ટ કન્વર્ટરની સુવિધા પણ છે. આ સ્પીચ ટુ ટેક્સ્ટ કન્વર્ઝન કરતાં પ્લે સ્ટોર પર બીજી કોઈ એન્ડ્રોઈડ એપ સારી નથી.
આ એપ્લિકેશનથી બનો સ્માર્ટ આ એપ્લિકેશન ઇન્સ્ટોલ કરી

Voice To Text Converter Best Apps કેવી રીતે ડાઉનલોડ કરવી ?

Step 1: પ્રથમ તમારા ફોન માં Google Play Store

Step 2: Play Store ઓપેન થયા બાદ સર્ચ પર ક્લિક કરો.
Step 3: Voice Typing Keyboard Easy App નામ દાખલ કરો.

Step 4: ઇન્સ્ટોલ બટન પર ક્લિક કરો.

Step 5: Apps તમારા ફોન માં ઇન્સ્ટોલ (ડાઉનલોડ) કરો.