આઈ ખેડૂત પોર્ટલ પર કેવી રીતે ઓનલાઈન અરજી કરવી | How to Online Registration ikhedut Portal

ikhedut Portal | આઈ ખેડૂત પોર્ટલ | ખેડૂતલક્ષી યોજના 2024 | Gujarat ikhedut Portal Registration | Khedut Yojana 2024 | ikhedut Yojana in Gujarati

ખેડૂતોને ખેતીમાં વિવિધ સાધનો ખૂબ જ ઉપયોગી છે. ખેતીના કામને સરળ બનાવવા માટે અદ્યતન સાધનો ખૂબ જ ઉપયોગી છે. વ્હાલા ખેડૂતો આવા ટેકનોલોજીવાળા સાધનોની ખરીદી કરી શકે તે માટે ગુજરાત સરકાર કાર્યરત છે. 

ગુજરાત સરકાર દ્વારા ડિજીટલ સેવાઓ આપવામાં હાલમાં મોખરે છે. ખેડૂતો ઓનલાઈન અરજી ikhedut પર સરળતાથી કરી શકે છે. જેના માટે આ પોર્ટલ બનાવેલ છે. રાજ્યના તમામ ખેડૂતો તેમના ગ્રામ પંચાયત ખાતે VCE પાસેથી પણ અરજી કરી શકે છે. તો ચાલો આજે આપણે Ikhedut Portal Registration કેવી રીતે કરવું તેની સંપૂર્ણ માહિતી મેળવીએ.

રાજ્યના ખેડૂતોની આવક બમણી કરવા માટે સરકારશ્રી સતત પ્રયત્નશીલ રહે છે. જેને ધ્યાનમાં રાખીને વિવિધ કલ્યાણકારી યોજનાઓ બહાર પાડવામાં આવે છે. આ તમામ ખેડૂત યોજનાઓના Online Form એક જ પ્લેટફોર્મ પરથી ખેડૂતો ભરી શકે, તે હેતુથી આઈ ખેડૂત પોર્ટલ બનાવવામાં આવેલ છે. ઈ ખેડૂત પોર્ટલથી ખેડૂતો યોજનાઓનો લાભ લેવામાં ખૂબ જ સરળતા રહે છે.

આર્ટિકલનું નામ Ikhedut Portal: ખેતીવાડી ની યોજનાઓમાં સાધન સહાયની યોજનાઓ પુન:ચાલુ કરવામાં આવી.
ઉદ્દેશ્ય ખેતી પાકનું વાવેતર વધારવાના તથા ખેડૂતનો ખર્ચ ઘટાવવા વિવિધ યોજનાઓ દ્વારા સાધન સહાય આપવાનો હેતુ છે.
વિભાગનું નામ કૃષિ, ખેડૂત કલ્યાણ અને સહકાર વિભાગ ગુજરાત
અરજી કરવાનો પ્રકાર ઓનલાઈન અરજી
અધિકૃત  વેબસાઈટ https://ikhedut.gujarat.gov.in/
અરજી કરવા માટે  અહીં ક્લિક કરો
અન્ય માહિતી માટે  અહીં ક્લિક કરો